Nazwa Opis Kategoria
Accura CR2032 Premium (2 szt.) Bateria litowa CR2032 Baterie
Accura AAAA Premium (4 szt.) zgrzewka Bateria alkaliczna AAAA Baterie
Accura AAA Premium (4 szt.) Bateria alkaliczna AAA Baterie
Accura AA Premium (4 szt.) Bateria alkaliczna AA Baterie
Accura 9V Premium Bateria alkaiczna 9V Baterie